Zakonska regulativa

Od 01.01.2017. godine primenjuje se novi Zakon o privatnom obezbeđenju. Zakon propisuje i uređuje uvođenje licenci koje izdaje MUP RS kako za lica angažovana na poslovima tehničkog obezbeđenja, tako i za firme koje vrše instalaciju i održavanje sistema tehničke zaštite.

Ellipse 11
Ellipse 10
Ellipse 9
Zakonska regulativa

Iz tog razloga, ako ste pre 01.01.2017. godine ugradili sistem tehničke zaštite, Vi ste u obavezi da ga dovedete u saglasnost sa aktuelnim Zakonom.

Ova aktivnost se vrši angažovanjem firme koja ima gore pomenute licence, da bi se kreirala neophodna tehnička dokumentacija, kao i da sistem prilagodite zahtevima Zakona o privatnom obezbeđenju.
Sva instalirana oprema mora, u smislu kvaliteta i funkcionalnosti, da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.

Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja licencirano pravno lice ili preduzetnik sa licencom.

Od 01.01.2017. godine, primenjuje se novi Zakon o privatnom obezbeđenju. Zakon propisuje i uređuje uvođenje licenci koje izdaje MUP RS kako za lica anagažovana na poslovima tehničkog obezbeđenja, tako i za firme koje vrše instalaciju i održavanje sistema tehničke zaštite.

Zakonska regulativa
Scroll to Top