Tehničko obezbeđenje

Da li vaša firma ispunjava sve zahteve u pogledu tehničkog obezbeđenja, predviđene novim zakonom o privatnom obezbeđenju?

Ellipse 4
Ellipse 2
Ellipse 3
Ellipse 1

Ko smo mi?

BS Computer je osnovan 10.10.2005. godine u Zrenjaninu. Pored usluga i proizvoda vezanih za informacione tehnologije, drugi segment poslovanja firme je vezan za usluge iz oblasti sistema tehničke zaštite – obezbeđenja.

Firma BS Computer i njeni zaposleni poseduju sledeće licence:

Licenca

za vršenje poslova
planiranja sistema tehničke zaštite

Licenca

za vršenje poslova
projektovanja i nadzora nad
izvođenjem sistema tehničke zaštite

Licenca

za vršenje poslova
montaže, puštanja u rad i
održavanja sistema tehničke zaštite
i obuke korisnika

Zakon o privatnom obezbeđenju, pravilnici i ostala podzakonska akta uređuju i nalažu sledeće procedure:

Zakonska regulativa

Od 01.01.2017. godine, primenjuje se novi Zakon o privatnom obezbeđenju. Zakon propisuje i uređuje uvođenje licenci koje izdaje MUP RS kako za lica anagažovana na poslovima tehničkog obezbeđenja, tako i za firme koje vrše instalaciju i održavanje sistema tehničke zaštite.

Usklađivanje sa zakonom

Korisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme, dužni su da sve svoje postojeće sisteme usklade sa ovim Zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa Zakonom. Ukoliko instalirani sistemi ne ispunjavaju Zakonom predviđene tehničke uslove, neodgovarajuća oprema mora biti zamenjena odgovarajućom i za istu mora postojati potrebna tehnička dokumentacija izrađena od strane licenciranog preduzetnika (ili firme).

Scroll to Top